Ćwiczenia kryptonim „POWODŹ 2019”

W dniu 30.04.2019 r. nasza jednostka została zadysponowana do miejscowości Dębno na ćwiczenia zorganizowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Ćwiczenia o kryptonimie „Powódz 2019” miały charakter niezapowiedziany i odbyły się przy przeprawie promowej w Dębnie. Założeniem komisji inspekcyjnej było zadysponowanie znacznych sił jednostek dysponującymi sprzętem w zakresie ratownictwa wodnego do ewakuacji osób znajdujących się w wodzie. Kolejnymi założeniami w ćwiczeniach była budowa korony wału przy pomocy rękawów przeciwpowodziowych oraz budowa stanowisk pomp wysoko wydajnościowych w celu wypompowania wody z zalanego terenu o wydajności   10 000 l/m.

Do ćwiczeń zadysponowano jednostki:

JRG Środa Wlkp. z łodzią ratowniczą

JRG Śrem

OSP Krzykosy z agregatem pompowym

OSP Pięczkowo z łodzią ratowniczą

OSP Nowe Miasto

OSP Klęka

OSP Zaniemyśl