Zakupy za „Akcja 1%”

🚒Uznając Państwa poparcie dla działalności naszej jednostki, podobnie jak w latach ubiegłych dziękujemy za wsparcie naszej jednostki w formie przekazania nam 1 % z podatku dochodowego.
Z akcji 1% podatku za rok 2021 nasza jednostka otrzymała 1084,60 zł. 🚒
Za tę kwotę zakupiliśmy:
Wąż pożarniczy W 75-20-ŁA – 1 szt.
Hydronetka plecakowa wodna HPE-19/M – 1 szt.
Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym – 2 szt.

❣️Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% na rzecz naszej jednostki.❣️