Nowy sprzęt w jednostce OSP Zaniemyśl

W grudniu Ochotnicza Straż Pożarna w Zaniemyślu wzbogaciła się o następujący sprzęt:
Ze środków Urzędu Gminy w Zaniemyślu zakupiono:
– Pompę elektryczną zatapialną EVAK PS50-225
– Odkurzacz Stihl
– Drukarka Epson
– Kanister do paliwa i klin do drzewa
– Przewód odprowadzający spaliny
– 6 szt. śpiworów, karimat, menażek, a także środki czystości, higieny osobistej, ładowarki do telefonów na potrzeby plutonu „Środa Wielkopolska” Wielkopolskiej Brygady Odwodowej, w której strukturach jest OSP Zaniemyśl na wypadek zadysponowania naszej jednostki do długotrwałych akcji.
Całkowity koszt to 9 667,07 zł
Z dotacji Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zakupiono Motopompę Niagara 2 Plus i kurtynę wodną.
Całkowity koszt to 6 050 zł z czego 5 500 zł to dofinasowanie z FSUSR oraz 550 zł środki własne OSP.
Z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono 8 ubrań specjalnych Predator
Całkowity koszt to 23 025,60 zł z czego 20 000 zł to dofinasowanie z WFOŚiGW oraz 3 025,60 zł środki własne OSP.