XII ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO OSP – Zaniemyśl 27.11.2021r.

XII Zjazd Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zaniemyślu – 27 listopad 2021r

Zjazd Gminny jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zaniemyśl podsumowujący lata 2016 – 2021 odbył się w remizie zaniemyskiej OSP.

Otworzył go dh. Michał Kirschke Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zaniemyślu, oraz członek oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, powitał wszystkich delegatów z jednostek OSP Czarnotki, OSP Kępa Wielka i OSP Zaniemyśl oraz przybyłych gości:

p. Justyna Dąbrowska – Wójt Gminy Zaniemyśl

mł. bryg. Maciej Kaczmarek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp.

p. Zbigniew Łyszczarz – leśniczy Nadleśnictwa Babki

p. Ewa Wiatr Gawlak Wiceprzewodnicząca rady Gminy Zaniemyśl

p. Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca Forum Kobiet

dh. Jarosław Krzemiński – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Środzie Wlkp.

dh. Zbigniew Kujawa – długoletni senior OSP Zaniemyśl

p. Adam Sikorski – Inspektor ds. oc i ppoż. Gminy Zaniemyśl

dh. Marek Głowiński – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zaniemyślu

p. Maria Górska – Sołtys wsi Zaniemyśl

p. Grzegorz Grala – Sołtys wsi Czarnotki

Na przewodniczącego zjazdu wybrany został dh. Marek Głowiński , a na sekretarza dh. Emilia Śniedziewska (OSP Zaniemyśl)

Następnie głos zabrał przewodniczący dh. Marek Głowiński przedstawiając program i regulamin zjazdu gminnego, a w dalszej części przeprowadzono wybór Komisji Mandatowo-wyborczej i Skrutacyjnej którzy zostali wybrani:

Przewodniczący dh, Dominik Pawlaczyk (OSP Zaniemyśl)

Sekretarz – Bartosz Kirschke (OSP Zaniemyśl)

Członek – Sobkowiak Maciej (OSP Kępa Wielka)

Członek – Nowak Stefan (OSP Czarnotki)

Komisja Uchwał i Wniosków:

Przewodniczący – dh. Krzysztof Kirschke (OSP Zaniemyśl)

Sekretarz –dh. Nowak Ludwik (OSP Zaniemyśl)

Członek – dh. Regina Gołąbek (OSP Czarnotki)

Miłym akcentem tegorocznego zjazdu było przyznanie Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Nr 129/28/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Odznaczony tym znakiem został druh Głowacki Henryk, który jest członkiem jednostki OSP Zaniemyśl już 52 lata i przez ten okres pełnił różne funkcje w zarządzie jednostki oraz był przez długie lata kierowcą wozu bojowego i nadal czynnie bierze udział w życiu jednostki.

Wręczenia odznaczenia dokonali :

dh. Michał Kirschke członek oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu

p. Justyna Dąbrowska – Wójt Gminy Zaniemyśl

mł. bryg. Maciej Kaczmarek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp.

dh. Marek Głowiński – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zaniemyślu

dh. Daniel Pachura – Prezes OSP Zaniemyśl i członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zaniemyślu

 

Po przeszło 40-tu latach na stanowisku prezesa Zarządu Gminnego kończy swoją służbę dh. Marek Głowiński i z tej okazji podziękowania od braci strażackiej przekazał dh. Michał Kirschke:

W związku z zakończeniem piastowania stanowiska Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Zaniemyślu składamy serdeczne wyrazy uznania, a także podziękowania za długoletnią, trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz społeczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Gminy Zaniemyśl. Ponad 40-letnia współpraca z druhem Prezesem była dla dwóch pokoleń braci strażackiej wielkim zaszczytem.

Wielu lat sukcesów, zdrowia i pomyślności życzą druhny i druhowie z jednostek OSP Czarnotki, OSP Kępa Wielka, oraz OSP Zaniemyśl.”

Podziękowania złożyli również Prezes OSP Zaniemyśl Daniel Pachura, Wójt Gminy Zaniemyśl p. Justyna Dąbrowska oraz Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Maciej Kaczmarek

Dh. Michał Kirschke przedstawił również sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zaniemyślu przez ostatnie pięć lat. Na terenie Gminy Zaniemyśl istnieją trzy jednostki: OSP Zaniemyśl,OSP Kępa Wielka i OSP Czarnotki z których obecnie aktywnie działa dwie jednostki w miejscowościach: Zaniemyśl i Kępa Wielka.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego przedstawiła dh. Monika Jaworska, przedstawiła pracę Zarządu Gminnego pozytywnie i wnioskowała o dzielenie absolutorium dla ustępującemu zarządowi.

Poprzez głosowanie zebranych delegatów ustępującemu Zarządowi Gminnemu udzielono absolutorium jednogłośnie.

Na członków nowego Zarządu Gminnego OSP RP w Zaniemyślu na lata 2021 – 2026 wybrani zostali druhowie:

Prezes – dh. Daniel Pachura (OSP Zaniemyśl)

Wiceprezes – dh. Michał Kirschke (OSP Zaniemyśl)

Skarbnik – dh. Monika Jaworska (OSP Kępa Wielka)

Sekretarz – dh. Łukasz Gerwazik (OSP Zaniemyśl)

Członek Honorowy – dh. Marek Głowiński

Członek Zarządu – dh. Gromada Paweł (OSP Zaniemyśl)

Członek Zarządu – dh. Giernacki Piotr (OSP Czarnotki)

Członek Zarządu – dh. Mateusz Jaworski (OSP Kępa Wielka)

Członek Zarządu – dh. Marcin Joachimiak (OSP Kępa Wielka)

Członek Zarządu – dh. Michał Józefczak (OSP Zaniemyśl)

Członek Zarządu – dh. Magdalena Jarmuszkiewicz (OSP Czarnotki)

Członek Zarządu – dh. Justyna Dąbrowska

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali druhowie:

Przewodniczący – dh. Marcin Wojta (OSP Zaniemyśl)

Wiceprzewodniczący – dh. Wiesław Klupczyński (OSP Kępa Wielka)

Sekretarz – dh. Krzysztof Cukrowski (OSP Zaniemyśl)

Członek – dh. Stefan Nowak (OSP Czarnotki)

Delegat na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

dh. Monika Jaworska (OSP Kępa Wielka)

Przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

dh. Michał Kirschke (OSP Zaniemyśl)

Kolejnym punktem zjazdu było przekazanie dla jednostki OSP Kępa Wielka w celu podniesienia gotowości bojowej, zestawu narzędzi hydraulicznych (agregat, węże, nożyce Combi oraz rozpierak kolumnowy), które były w użytkowaniu przez OSP Zaniemyśl. Przekazania dokonali naczelnik OSP Zaniemyśl dh. Michał Kirschke, Wójt Gminy Zaniemyśl p. Justyna Dąbrowska oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg Macieja Kaczmarka.

Wyróżnieni przez Urząd Gminy zostali też druhowie którzy przez okres ostatnich pięciu lat brali udział najwięcej razy w działaniach ratowniczych. Podziękowania oraz drobne upominki wręczyła Wójt Gminy Zaniemyśl p. Justyna Dąbrowska dla niżej wymienionych druhów: Piotr Józefczak(OSP Zaniemyśl), Michał Józefczak(OSP Zaniemyśl), Marek Kmieciak(OSP Zaniemyśl),Michał Kirschke(OSP Zaniemyśl), Jerzy Kmieciak(OSP Zaniemyśl), Piotr Czubała(OSP Zaniemyśl), Paweł Gromada(OSP Zaniemyśl) oraz Maciej Sobkowiak(OSP Kępa Wielka)

Uczestniczący w Zjeździe Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Maciej Kaczmarek podziękował strażakom za działalność w minionej kadencji i pogratulował wybranym wyboru na pełnienie funkcji we władzach gminnych i powiatowych.

Nowemu zarządowi życzymy powodzenia!