Prądownica Turbo-Master 52 AWG 25.10.2021r.

W dniu 25 października dotarła do nas nowa prądownica Turbo-Master 52 AWG. Zakup prądownicy za kwotę 1476,00 zł. zakupiono na podstawie umowy z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu, a sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa
Wielkopolskiego na rok 2021 w ramach programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030. w kwocie 1033,20 oraz 442,80zł. ze środków własnych OSP Zaniemyśl.