Konsultacje ustawy OSP – Mosina 14.05.2021r.

W dniu 14.05.2021 naczelnik OSP Zaniemyśl druh Michał Kirschke reprezentując strażaków OSP z powiatu średzkiego, uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Spotkanie dotyczyło konsultacji odnośnie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Zamelczyk, bryg. Roberta Natunewicz, Komendant miejski st. bryg. Jacek Michalak, a także strażacy z kilkunastu powiatów województwa wielkopolskiego.