Podsumowanie 2020 roku

Kolejny rok działalności naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu zakończony, w związku z czym przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych działalności naszej jednostki. W minionym roku 2020 odnotowaliśmy 80 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych co przekłada się na: pożary – 21, wypadki samochodowe – 6, powalone drzewa i konary – 10, miejscowe zagrożenia – 14, fałszywe w dobrej wierze – 2, owady błonkoskrzydłe – 20, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna – 4, działania związane z Covid19 – 2, otwarcie mieszkania – 1.
Rok 2020 był dla naszej jednostki bogaty co do pozyskanego sprzętu , które udało się pozyskać dzięki dotacjom, hojności sponsorów oraz środków własnych to między innymi:
– łódź ratownicza typu Whaly 435 P – koszt zakupu to 68516,00 zł. sfinansowany w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i w połowie ze środków Urzędu Gminy w Zaniemyślu
– wideorejestratory do samochodów bojowych 2 szt. ufundowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „EMILIA”
– pilarkę STIHL MS 194 T, a także spodnie pilarza o wartości 2035 zł. – zakup ze środków Nadleśnictwa „Babki”
Z dotacji z KSRG 6830 zł, i ze środków własnych jednostki OSP 1823,90 zł. zakupiono:
– radiotelefon Hytera PD 565 – 1 szt.
– ubranie specjalne Predator – 2 szt.
– lina ratownicza – 1 szt.
Urząd Gminy w Zaniemyślu sfinansował za 9780,96 zł. zakup następującego sprzętu:
– zabezpieczenie na Airbag (kierownica) – 1 szt.
– wkład ocieplający do butów STRAŻAK – 6 par
– radiotelefon Hytera PD 705 – 1 szt.
– wąż tłoczny W-75-20ŁA – 5 szt.
– ubranie specjalne Predator – 1 szt.
– smok ssawny skośny 75/45 – 1 szt.
– prądownica wodno-pianowa TURBOMATIC 52 – 1 szt.
– ubranie koszarowe 3 częściowe – 2 kpl.
Z funduszu sołeckiego sołectwa Zaniemyśl za kwotę 3500 zł.
– latarka NIGHTSTICK – 1 szt.
– latarka do kierowania ruchem – 3 szt.
– myjka ciśnieniowa STIHL RE 163 Plus
Ze środków KSRG w kwocie 5000,00 zł. Oraz środków własnych OSP w kwocie 700 zł. zakupiono garażowy odsysacz do spalin silnikowych.
Urząd Gminy Zaniemyśl zakupił maseczki, rękawiczki, kombinezony i płyn do dezynfekcji używane przez strażaków podczas akcji ratowniczych związanych z COVID-19.
Szkolenia w minionym roku ze względu na sytuacje pandemiczną w kraju odbyły się w ograniczonej liczbie. W miesiącu czerwiec przeprowadzono ćwiczenia na jeziorze Bnińskim z zakresu ratownictwa wodnego, technicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Ćwiczenia odbyły w ramach cyklicznych szkoleń jakie strażacy odbywają w celu przyswojenia wiedzy i nawyków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
We wrześniu w Środzie Wlkp. nad jeziorze Średzkim jednostka brała udział w ćwiczeniach wojsk obrony terytorialnej. Ćwiczenia odbywały się w zakresie ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.
W Listopadzie kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ukończyli dh. Dominik Pawlaczyk i dh. Bartosz Kirschke.
W grudniu szkolenie z zakresu dotyczącym profilaktyki zakażeń i procedur, które są realizowane w działaniach ratowniczych podejmowanych u osób chorych i podejrzanych o zakażenie wirusem Covid-19.
W dniu 22.08.2020 nasza jednostka brała udział w III Ogólnopolskim Zlocie Czerwonych Samochodów, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas których była zbiórka plastykowych nakrętek na leczenie chorej dziewczynki. Zebraliśmy łącznie 386,4 kg. nakrętek co dało nam 8 miejsce w konkursie na najwięcej zebraną ilość oraz nagrodę w postaci zestawu do segregacji odpadów.
Braliśmy udział w akcjach społecznościowych #gaszynchallenge #10lovechalenge #sygnaldlazycia
Oprócz wielu radosnych chwil w minionym roku nie obyło się niestety bez smutnych zdarzeń, szeregi naszej jednostki już na zawsze opuścił ś.p. dh. Franciszek Begier.
Tradycyjnie przy okazji podsumowań dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom z którym współpracowaliśmy w minionym roku m.in.: OSP, PSP i zaprzyjaźnionym firmom oraz wszystkim odwiedzającym naszą remizę jak i stronę internetową oraz profil na Facebook i życzymy aby nowy rok 2021 był lepszy i spokojniejszy od minionego.
 
Mapa działań ratowniczo-gaśniczych