Zakup nowego sprzętu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu wzbogaciła się nowy sprzęt, który został pozyskany z następujących źródeł:
Z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono:
– Radiotelefon Hytera PD 565 – 1 sztuka
– Ubranie specjalne Predator – 2 sztuki
– Lina ratownicza – 1 sztuka
Całkowity koszt zakupu to 8653,90 zł, z czego dotacja z KSRG 6830 zł, a pozostałą kwotę 1823,90 zł jako wkład własny OSP przeznaczyła z pożyczki udzielonej z „Funduszu Pracy” Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w ramach „Pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”
Sprzęt widoczny na pierwszym zdjęciu.
Urząd Gminy w Zaniemyślu sfinansował zakup następującego sprzętu:
– Zabezpieczenie na Airbag (kierownica) – 1 sztuka
– Wkład ocieplający do butów STRAŻAK – 6 par
– Radiotelefon Hytera PD 705 – 1 sztuka
– Wąż tłoczny W-75-20ŁA – 5 sztuk
– Ubranie specjalne Predator – 1 sztuka
– Smok ssawny skośny 75/45 – 1 sztuka
– Prądownica wodno-pianowa TURBOMATIC 52 – 1 sztuka
– Ubranie koszarowe 3 częściowe – 2 komplety
Całkowity koszt zakupu to 9780,96 zł.
Sprzęt widoczny na drugim zdjęciu.