Zdarzenia w dniu 18.08.2020

W dniu 18.08.2020r. O godz. 15:15 zostaliśmy zadysponowani przez PSK KP w Środzie Wlkp. do złamanego konaru drzewa w Zaniemyślu na ul. Plażową.
SIŚ: 🚒 GCBA SCANIA
Oraz o godz. 19:45 do miejscowości Lubonieczek do usunięcia gniazda szerszeni, które było zlokalizowane w budynku mieszkalnym.
SIŚ :🚒 GCBA SCANIA