Zbieramy nakrętki dla Małgosi.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu dziękuje wszystkim mieszkańcom Zaniemyśla oraz mieszkańcom okolicznych miejscowości z powiatu średzkiego oraz
ludziom dobrej woli o wielkich sercach, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przyłączyli się do akcji zbierania plastikowych nakrętek na leczenie i rehabilitację Małgosi.
Zebraliśmy już znaczną ilość nakrętek, które zostaną przekazane w następną sobotę 22 sierpnia podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Czerwonych Samochodów w Poznaniu.
Nakrętki zbieramy włącznie do dnia 21 sierpnia do samego wieczora, także zachęcamy do wsparcia tej zbiórki.
Gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć rehabilitację Małgosi przez wpłatę to podajemy dane:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO
Adres: 77-400 Złotów, Stawnica 33A
Tytułem: 382/S Małgorzata Sawińska- darowizna
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Dziękujemy za okazane zrozumienie, życzliwość i piękny przykład niesienia pomocy potrzebującym. Dając od siebie tak niewiele, możemy zdziałać bardzo wiele.