Poświęcenie nowego pojazdu OSP Środa Wlkp.

Dnia 23 listopada delegacja naszej jednostki uczestniczyła w uroczystym poświęceniu nowego wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. W uroczystości uczestniczyli między innymi:

-Krystyna Kubicka-Sztul – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
-Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka – Wicestarosta Powiatu Średzkiego
-Małgorzata Fertała – Przewodnicząca Rady Powiatu
-Piotr Mieloch – Burmistrz Środy Wielkopolskiej
-Paweł Wullert – Przewodniczący Rady Miejskiej
-Mirosława Katarzyna Kaźmierczak
-dh Eugeniusz Grzeszczak – prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu
-dh Michał Kirschke – członek ZOW ZOSP RP w Poznaniu
-dh Ryszard Ignaszewski – prezes ZOP ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej
-mł. bryg. Tomasz Skorliński – Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp.
-mł. bryg. Maciej Kaczmarek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp.
-kpt. Daniel Pawłowski – Zastępca Dowódcy JRG PSP w Środzie Wlkp.
-kpt. Grzegorz Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego PSP w Środzie Wlkp.
-bryg. w st. sp. Jarosław Kuderczak – były Komendant Powiatowy PSP
-ks. dr. Krzysztof Michalczak – kapelan średzkich strażaków.
– Członek Zarządku Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego, naczelnik OSP Zaniemyśl Michał Kirschke.

Foto oraz lista gości – facebook OSP Środa Wielkopolska